Jak uzavírat staré a otevřít se NOVÉMU
Špindlerův Mlýn 25.3.2018

  • Termín: 25.3.2018
  • Lokalita: Špindlerův Mlýn
  • Program: seminář

Snadněji se začíná něco nového a snadněji se i žije, pokud umíme uzavřít vše předchozí.

šťastnější život

Na semináři se dozvíte

Snadněji se začíná něco nového a snadněji se i žije, pokud umíme uzavřít vše předchozí. Pokud se umíme s tím starým na všech úrovních rozloučit a otevřít se něčemu novému. Vždy znovu a znovu…

To je o to důležitější, pokud chceme do svého života přizvat nového partnera či partnerku nebo pokud bychom chtěli dát našim vztahům úplně novou kvalitu.

Jako pro každý přechod od starého k novému platí, že než začnu „to nové“, je třeba řádným způsobem ukončit „to staré“. Je třeba vše, co brání v cestě k tomu „novému“ propustit, rozloučit se s tím. Případně smířit se s tím minulým natolik, abychom se byli schopni bez předsudků, v plné míře tomu novému otevřít.

Součástí semináře je následující:

  • Informace o umění uzavírat staré a otevírat se novému,
  • Jaké klíčové problémy obvykle stojí v cestě kvalitnímu dlouhodobému partnerství,
  • Cílená praktická i fyzická cvičení,
  • Konstelační práce – zaměřená na odstranění konkrétních překážek, které brání otevřít se partnerství či nové kvalitě vztahů.

Stále jsme vystavováni novým situacím a výzvám a často se stane, že dlouho používaná strategie chování, jednání či myšlení přestávají fungovat a je čas na změnu.

Více o programu zde

Fotky

lektorka:

Lenka Palatová
Lenka Palatová

Zabývám se firemním a osobním poradenstvím, mentoringem a kaučinkem.

V posledních letech pracuji pro individuální klienty nejčastěji jako průvodkyně změn či složitých procesů.

Díky osobním i pracovním zkušenostem jsem si osvojila účinné a účelné postupy, jak vnést řád do složitých procesů, jak získávat klid v komplikovaných či emocemi nabitých situacích, jak účelně „přeorganizovat“ staré nefunkční „pořádky“ a „rozproudit“ zatuhlé či zdánlivě bezvýchodné situace a jak cíleně a důsledně realizovat v praxi potřebné změny.

Svým vnímáním a chápáním souvislostí napomáhám k účelným cestám při řešení problémů, pomáhám vidět věci, lidi, firmy a situace z jiného úhlu pohledu… k rozšíření „obzorů“ vědomí, vnímání, chápání a díky tomu posiluji u svých klientů schopnost účelně jednat, v případě potřeby ukončovat vše nepotřebné, nezdravé, „staré“ a léčivým, konstruktivním způsobem, s citlivou integrací toho starého – přijímat vše „nové“ a vnést to do životní praxe … tak, abychom žili a podporovali „zdravý život“.

Moje práce i doporučení jsou cílená, účelná, efektivní… a hlavně prakticky proveditelná.

V rámci podpory rozhodovacích procesů kombinuji různé rozhodovací metody, vč. rozhodovacích postupů, které se nespoléhají jen na racionální přístup a vědomé informace, ale zapojují a zprostředkovávají i smyslové a intuitivní vnímání. V případě potřeby volím i konstelační práci, speciální techniky práce s tělem, s postojem a dechem, muzikoterapii či metody neošamanismu.