piktogram loga

Pojištění záruky proti úpadku CK

Pro Vaši informaci předkládáme doklad, který stvrzuje, že cestovní kancelář Aktivní nezadaní, s.r.o. sjednala pojištění, z něhož vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na příslušná plnění dle zák. č. 159/1999 Sb.

pojištění proti úpadku